Please Wait...

كيف نبني الطريق ...

تمر بلادنا بوضع اقتصادي و اجتماعي صعب، يستوجب حلولا عاجلة. لكن ذلك لا يجب أن يجعلنا نتخلى عن بلوغ طموحنا إلى مجتمع مزدهر. مشاكلنا متعددة، لكن إمكانيتنا أكبر. نحن لسنا في عزلة عما يجري حولنا. بل العكس هو الصحيح. إن التحولات العالمية الجارية تضع أمامنا فرص و تهديدات.

لابد لنا اليوم من استغلال الفرص المتاحة أمامنا و التوقي من التهديدات التي نتعرض لها، حتى نتمكن من تجاوز حالة الطوارئ الاقتصادية و الاجتماعية الحالية و العمل معا من أجل تحقيق طموحنا المشترك

Comment édifier le chemin

Notre pays traverse une situation économique et sociale difficile, qui exige des solutions urgentes. Mais cela ne devrait pas nous faire renoncer à notre ambition d'atteindre une société prospère. Nos problèmes sont multiples, mais notre potentiel est grand.

Nous ne sommes pas isolés de ce qui se passe autour de nous. Et le contraire est vrai. Les changements globaux en cours nous ont offert des opportunités et présenté des menaces.

Aujourd'hui, nous devons exploiter les possibilités offertes à nous et se prémunir contre les menaces auxquelles nous sommes exposés, afin que nous puissions surmonter la crise économique et sociale et travailler ensemble pour réaliser notre aspiration commune

Comment relever des défis

La Tunisie vit une grave crise politique marquée par la volatilité de la scène politique, le manque de confiance dans les politiciens et l'incapacité des institutions politiques à prendre les bonnes décisions et à les mettre en œuvre. S’ajoute à cela la fragilité des gouvernements successifs et le manque de confiance des citoyens dans l'avenir.
La corruption s’est répandue et a affaibli l'Etat et ses institutions, qui sont devenus incapables de concrétiser les programmes de développement. Les valeurs morales et la culture de la citoyenneté se sont détériorées. En conséquences les valeurs du travail pour le bien commun ont laissé place à la corruption et aux intérêts individuels

Notre initiative de lancer ce parti alternatif est venue en raison de la détérioration de la situation et les risques pour la Tunisie et son avenir. Notre Parti a des spécificités qui le rendent capable de contribuer activement à relever les défis auxquels le pays fait face :

  • Défendre la souveraineté nationale, l'indépendance et l'intégrité de ses décisions et de veiller à sa sécurité et à ses intérêts
  • Mettre le développement des valeurs et des principes éthiques au cœur de la démarche et des pratiques du parti
  • Mettre l'accent sur l’attraction des compétences et oeuvrer pour le bien commun et rejeter les relations fondées sur les relations et les intérêts privés et familiaux
  • Consacrer la transparence et l'indépendance totale vis-a-vis des milieux de la corruption
  • S’engager dans une démarche participative et rejeter la personnalisation dans la gestion du parti .

Sur la base de ces particularités qui le distinguent des autres partis, le Parti Albadil Ettounsi consacrera :

  • La définition d'une vision ambitieuse qui ouvre l'horizon pour les Tunisienness et les Tunisiens et leur donne l'espoir et la confiance dans leur état et ses institutions
  • Le soutient des capacités effectives de concrétisation et la satisfaction des besoins et des aspirations du citoyen tunisien, fondé sur les principes du réalisme et de pragmatisme.

Notre Parti se considère comme un prolongement et un développement du mouvement de réforme et de modernisation de notre pays., Ce mouvement est dans le besoin d'un renouvellement constant pour une Tunisie libre, démocratique, développée, équitable, tolérante, juste, authentique et moderne, dans laquelle le citoyen et ses intérêts occupent une place centrale en tant qu’objectif et moyen.

Notre programme se base sur une vision globale et prospective visant à introduire des réformes profondes dans tous les domaines pour consolider la démocratie et la stabilité et pour offrir au peuple tunisien une vie décente. Notre programme met l'accent sur le renforcement du rôle de l'État et sa capacité à activer les réformes nécessaires et de promouvoir l'intégrité, la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance.

Notre Parti tient à une société tunisienne modérée avec une vision religieuse modérée et un espace culturel éclairé. Il oeuvre à gérer les affaires religieuses sur les bases de la modération et l'éloignement de toutes les interactions politiques.

Notre Parti considère également que la dimension culturelle reste un axe majeur sur lequel repose le développement humain et économique, en encourageant la création, la créativité et le dévouement des valeurs de citoyenneté.

Notre Philosophie

Notre Parti utilise une approche distincte pour gérer les affaires politiques. Nous aspirons à ce que la prospérité touche tous les segments de la société et notre philosophie repose sur le principe de faire face aux réalités pour réaliser des réformes radicales et efficaces

Nous travaillerons pour établir le principe de la citoyenneté, ce qui équivaut aux droits et obligations comme garantie de la dignité de tous les Tunisiens.

Comme nous croyons dans les valeurs de la justice sociale la valorisation de l'initiative individuelle et l'intégration entre un secteur public en tant qu’incubateur social et un secteur privé qui investi et à produit de la richesse pour tous.

Nous projetons d'élaborer une politique fondée sur la valorisation du travail et des compétences et une culture du mérite comme droit comme conditions indispensable à la gestion des affaires publiques. Nous pensons également que l'économie du savoir est une forme de lutte contre l'extrémisme et l'obscurantisme qui contribuerait à la prospérité et à la construction d'un pays moderne et développé pour tous les citoyens.

Nous croyons aux valeurs de la république comme un des piliers de la démocratie. Nous croyons aussi que, dans les circonstances internationales et locales actuelles la démarche de la réformes et de la transformation profonde sont devenues une alternative politique convaincante et sérieuse.

Nous croyons en la nécessité d'une activation réelle des valeurs de liberté et de justice et de construire une démocratie participative harmonieuse avec la société civile et l'ensemble des citoyens. Nous croyons aussi qu'il serait difficile de lutter contre les disparités régionales sans compter sur une politique audacieuse basée sur un projet visant à créer un réaménagement du territoire qui permettra à chaque tunisien de contribuer à la prospérité de son pays.

Nous croyons que la Tunisie est dans le besoin urgent d'un projet qui vise à introduire un changement complet et urgent qui prend en compte les grandes transformations mondiales.

Nous croyons aussi dans les capacités des tunisiennes et des tunisiens dans la création et la créativité s’ils sont mis dans les conditions appropriées pour exprimer leur talent et que la Tunisie est capable de rayonner à nouveau si chaque citoyen s’implique pour son développement avec sérieux.

Twitter

يتشرف حزب #البديل_التونسي بدعوتكم لحضور الإجتماع الشعبي بإشراف السيد : #مهدي_جمعة يوم الأحد 28 أكتوبر 2018 على ساع… https://t.co/K6FiwYX0sB
Al Badil Ettounsi (9 months ago)
يتشرف حزب #البديل_التونسي بدعوتكم لحضور الإجتماع الشعبي بإشراف السيد : #مهدي_جمعة يوم الأحد 28 أكتوبر 2018 على ساع… https://t.co/IoSkpbgJ2q
Al Badil Ettounsi (9 months ago)
نتائج حزبنا في الانتخابات البلدية إيجابية جدا #Tunisie #AlBadilEttounsi #UnionCivile #TnMunicipales18 https://t.co/eJ22A2NQ8e
Al Badil Ettounsi (1 year ago)
RT @Mehdi_Jomaa: The Government has promised a lot but did not achieve. The Tunisian did not vote. #TnMunicipales18 #TnElec #Tunisia #abste…
Al Badil Ettounsi (1 year ago)
RT @Mehdi_Jomaa: وعدتوا #التوانسة ،صدقوكم وفوضوكم ثم درتوا في كلمتكم ،وماأنجزتوش وأمعنتوا حتى جاءكم ردهم بعقاب العزوف فإستخلصوا العبر...…
Al Badil Ettounsi (1 year ago)
RT @Mehdi_Jomaa: Le pouvoir a beaucoup promis et a peu réalisé Le Tunisien a peu voté #Abstention_sanction #Tunisie #Mehdi_Jomaa #AlBadil…
Al Badil Ettounsi (1 year ago)

Video

Contact